BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Liepos 17d. - knygos ištraukos pristatymas

Kūryba, įdomu 2011-07-08

Sveiki visi,

Vakar Arnoldo blog’o Facebook puslapyje pranešiau apie mažytę blog’o datą - mano naujosios knygos ištraukos pristatymas:) Abejoju, kad toji knyga kada nors bus išleista:) Tačiau manau, kad kai kurie galės ją paskaityti:)

Apie ką toji knyga ir jos ištrauka - Liepos 17d.!

Rodyk draugams

Ištrauka iš mano naujosios knygos (2)

Kūryba, kultūra, įdomu 2010-10-18

Prieš kelis mėnesius esu įdėjęs trumpą ištrauką iš savo knygos. Daugelis draugų prašė įdėti dar, žinant, kad jie dar ilgai negalės paimti mano rankraštį į rankas. Tiesiog neturiu laiko primityviam suredagavimui (gal atostogos pakeis situaciją?:] ). Iš kart prašau atleisti už klaidas. Tai - tik mėgėjiškas rašymas, užpildantis laisvalaikį. Bet, žinoma,  objektyvi kritika irgi laukiama:)))

Viljamas niršo. Net negalėjo žiūrėti į savo laikrodį ant riešo. Toks žiūrėjimas tiesiog degino akis! Jau pusantros valandos, kaip Matas su Sara dingo. Kur jie prapuolė?
-Ei, Vili, - išgirdo jis Timo balsą. – Aš jau norėčiau kūną vežti pas save į morgą.
-Pakentėk dar! – suriko jis.
Viljamas užsisuko ir nusikeikė. Čia tuoj pradės dvokti, o tie dar kažkur šlaistosi. Jis surinko Mato mobilaus numerį. Po kelių signalų išgirdo jo balsą.
-Kur tu randies? – sukriokė šerifas. – Jau pusantros valandos praėjo. Gal, sakau, su Sara žaidėt tėtį, mamą ir namus?
-Jau važiuojam, Viljamai. Šiek tiek užtrukom su mūsų įtariamuoju.
-Prisipažino?
-Taip.
-Vežat čia?
-Taip. – pakartojo Matas.
-Ačiū, Dievui. Nes ekspertai mane tuoj sugriauš dėl to lavono. Ir ta bobulytė verkia tuoj nualpsianti. Visiškas pamišimas. Ar nuovadoje dar nematei moters iš ATF?*
-Ne.
-Dar kartą, ačiū Dievui. Nešk greičiau savo kudašių.
Jis padėjo ragelį.
-Timai, ar girdi? – pašaukė jis. – Nieko neliesk, tuoj sulauksime svečių.
Ekspertas linktelėjo ir prisidegė cigaretę.
Ši byla su negyvomis moteris visiškai atėmė jo laiką. Vakar turėjo problemų dėl nelegalių ginklų užfiksavimo miestelyje, todėl iškart prisistatė ATF, šiandien čia turinti tvarkyti reikalus. Dažniausiai tai būna arba labai familiarus vyras, arba labai delikati moteris. Žinoma geriau pastarosios. Jos būna šiek tiek mandagesnės, neišsišokančios, jam nieko nenurodinėjančios. O kur dar šiaip smulkūs nusikaltimai? Ten išdaužtas langas, ten pradurta padanga. Nors jis turi nemažą pulką policininkų vis tiek kiekviena detalė gula ant jo pečių.
O šios moterys, gulinčios nuogos, ryškiomis lūpomis ir išžagintu kūnu, visiškai dėl to nekaltos. Jos tapo lyg akmuo, gulintis ištisus amžius, matęs daugybę melo, karų, netiesos ir smurto. Ir visai kaip akmuo, šios moterys daugiau niekuomet neprabils, nepasiskųs ir nepadės. Tiesiog gulės, kol jų kažkas nepajudins, kol kūnais nebus pasirūpinta. Ir lyg nebyli malda driekėsi iš jų apsiniaukusių akių. Tačiau taip kaskart į jas žvelgdamas Viljamas niekad nesuprato, kokia tai galėtų būti malda. Ar prašymas grįžti į gyvenimą ir viską pakeisti, o gal leisti pasakyti, kas jas išprievartavo ir nukankino? To jis jau niekada nesužinos.
Edvardo Spirkmeno dėka.
Pasigirdo atvažiuojančio variklio dūzgimas. Jis išėjo iš tvarto pasitikti Mato. Pirmiausiai, sustojus automobiliui, atsidarė galinės durelės. Išlipo Sara išvilkdama ir Edvardą, supančiotą antrankiais, ramiu veidu. Tada pasirodė ir Matas.
-Taigi, taigi, - šyptelėjo Viljamas. – Atvežėt mūsų draugą, ar ne?
Lyg kokiam mažam vaikui pasakė šerifas, kreipdamasis į nusikaltėlį.
-Ar matyta vieta, Edvardai? – paklausė Sara.
-Be abejonės.
-Nagi, - mostelėjo Viljamas. – Užeikime vidun. Į tavo valdas, Edvardai.
-Aš niekad negrįžtu į vietą, kur palikau lavoną.
-Kodėl, gi?
-Nes ji tampa šventa vieta. Toje vietoje mirė moteris. Drumsti jos ramybę – nevalia.
-Tu jau sudrumstei, - nukirto Matas ir pridūrė. – Moteris nemirė. Moteris buvo nužudyta.
-Ir ką tu sau manei? – pašaipiai paklausė Sara. – Miestelis mažas, vietų mažai, Edvardai. Dar pora dešimčių moterų ir tau nebūtų kur vaikščiot, norint nedrumsti joms ramybės.

Viljamas garsiai su ja nusijuokė. Jei ne antrankiai ir Saros stiprus laikymas vyrui už rankų, nors šis ir nesipriešino, jie atrodytų lyg geri draugai, besijuokiantys iš senų anekdotų ir įvykių.
-Jei būčiau taip mąstęs, - atsikirto Edvardas. – Dabar nebūčiau su jumis, panele.
Jie užėjo vidun. Matas stebėjo maniako veidą ir išraišką. Visi ekspertai akimirksniu į juos sužiuro. Keistas buvo jausmas, stovėti ir žiūrėti į auką, kai šalia, čia pat, stovi ir jos žudikas. Veikiausiai, visų jų galvose, kaip ir Viljamo, tą minutę, sukosi mintys, ką dabar jaučia patsai Edvardas, žvelgdamas į šios moters kūną, jau spėjusį pamėlti?
-Kokia esmė buvo mane čia atvežti? – paklausė jis, nutraukdamas tylą.
-Tu palengvinsi mums sunkią dalią, berniuk, - į savo beveik bendraamžį kreipėsi Viljamas. – Pasakysi kaip viską padarei. Iš kur, pro kur ir kelintą atitįsai kūną.
-Kodėl turėčiau jums padėti? – nusijuokė Edvardas. – Aš jums padėjau vien ateidamas pas jus.
-Kas iš to, kad atėjai, jei moterų lavonai vis dar randami? – mostelėjo rankomis šerifas.
-Nekomentuosiu to. Aš nesiruošiu jums padėti.
Slidus žaltys, pamanė Viljamas. Jis priėjo arčiau maniako.|
-Klausyk, - globėjiškai prabilo jis. – Tu ir taip sukėlei daug skausmo. Vakar pats pasakei, kad nori viską pabaigti. Su tavo pagalba viskas bus daug greičiau, tiesa? Jei padėsi, aš išsiderėsiu bent metus ar pusę tau sėdėti mažiau kalėjime. Žinoma, jei nesėsi iki gyvos galvos.
Sara nužvelgė Viljamą su pasibjaurėjimu. Kaip dėl kažkokio tyrimo palengvinimo, galima derėtis, kad toks kaip šis šlykštynė, gautų mažesnę bausmę?
-Kas jums sakė, šerife, kad aš noriu sušvelnintos bausmės? – pakreipė galvą Edvardas. – Jūs nieko apie mane nežinote. Nei ko aš noriu, nei ko aš trokštu. Nei kodėl čia esu. Nei ką aš galiu.
Viljamas norėjo kažką atsakyti, bet Edvardas jį nutraukė ir tęsė toliau, šiek tiek pakeltu tonu, kad girdėtų ne tik šerifas:
-Aš neprivalau niekam padėti. Ir neprivalau būti tąsomas po nusikaltimo vietas. Taip, aš atsisakiau advokato, bet tai nereiškia, kad su manimi galite daryti ką panorėję. Aš studijavau teisę, ponai. – nužvelgė jis ekspertus.  - Aš žinau, ką aš galiu ir ko ne. Ką galite ir jūs, o ko – ne. Čia atvažiavau tik su savo noru. Kitą kartą – to nebus. Aš pats atėjau jums į rankas. Jei ne aš, būtumėte ne tik kūną radę, bet dar ir manęs ieškoję.
-Jei ne tu, šis kūnas dar tūrėtų plakančią širdį. – sušnypštė Sara.
-Jūsų nuolatiniai įžeidinėjimai, - kreipėsi jis į ją ir Viljamą. – Atseit, pajuokavimai ir visa kita. Teisme aš tokius dalykus galiu paminėti. Ir man, priešingai nei jums, nereikia ypatingų įrodymų. Visas jūsų įrodymas – aš. Nei piršto antspaudų, nei DNR, nei kitų mano žymių nerasta. Tik mano prisipažinimas yra jūsų įrodymas teisėjui. Tik balsas įrašytas į juostą per tardymą. Viskas. Daugiau nieko neturite, ponai. Todėl baikit vaidinti padėties valdovus.
-Arba, kas? – priėjo arčiau Viljamas, suraukęs antakius.
-Ar nepastebėjote, šerife? – karčiai nusišypsojo Edvardas. – Padėtį valdau aš.

*ATF – alkoholio, tabako ir šaunamųjų ginklų biuras – teisėtvarkos įtvirtina organizacija prie JAV valstybės iždo.

Rodyk draugams

Savaitgaliui #12

Savaitė, kultūra, įdomu 2010-08-20

Daina:
Sultan & Ned Shepard feat. Dirty Vegas - Crimson Sun (Sebjak Remix)

Setas:
Puikus setas, nors jau ir trijų mėnesių senumo, už tai išjudina visą kūną:)

Club Set by samh3

Patarimas:
Šiandien 22:00h. KINO NAKTIS. Nepraleisk!

Anekdotas:
- Alio. Labas, labas. Ką veikiu? Filmą žiūriu. Na kodėl iš karto “Porno, porno”. Normalus vokiškas filmas apie simpatišką merginą ir septynis santechnikus…

Filmas:
Paskutinis Oro valdovas: Ango legenda // The Last Airbender (2010)

Ei, aš juk žiūrėjau šį filmuką per TV3, tik vadinosi Avataras. 0 šiaip matau daug efektų, daug veiksmo, 3D. NORIU!!!

Knyga:
Tess Gerritsen „KAULŲ SODAS“

ūdiena: Džulija Hemil savo įsigyto namo sode aptinka kraupų radinį – akmeningoje dirvoje užkastą žmogaus, moters, kaukolę, kurioje įgudusia akimi Bostono teismo medicinos ekspertė Mora Ailz nustato neabejotinas nusikaltimo žymes. Tačiau žinios apie tai, kas tokia ta bevardė moteris buvo ir kas ją ištiko, užsimetusios kitame laike…
Bostonas, 1830-ieji. Kad išgalėtų susimokėti už mokslą. Norisas Maršalas, gabus, bet neturtingas Bostono medicinos koledžo studentas, prisidėjo prie vietinių „resurekcionistų“ – tų, kurie iš kapų grobia numirėlius, siekdami juos parduoti juodojoje rinkoje anatomijos studijų tikslams. Tačiau netgi tokia šlykšti komercija nublanksta prieš sukrečiančią žmogžudystę medicinos sesers, kurios kūnas rastas sudarkytas universiteto klinikos teritorijoje. O kai toks pat šiurpus likimas ištinka įžymų daktarą, Norisui paaiškėja, kad dėl nelegalios prekybos lavonais tapo pagrindiniu įtariamuoju.
Kad galėtų įrodyti savo nekaltumą, Norisas privalo surasti vienintelę savo akimis trumpai suspėjusią pamatyti žudiką liudininkę – Rozą Konoli, gražutę siuvėją iš Bostono lūšnynų, besibaiminančią, kad pati gali tapti kita auka. Padedami sardoniško, aštraus proto jaunikaičio Oliverio Vendelo Holmso, Norisas ir Roza naršo miestą – nuo kraupių kapinių ir prozektoriumų iki prabangių rūmų ir visuomenės grietinėlės galios centrų – sekdami pėdsakais išsigimėlio maniako, tykančio ten, kur mažiausiai jo tikimasi… ir laukiančio savo kitos mirtinos progos.

Mano nuomonė: buvo smagu. Knyga įtraukia, nemažai žiaurumo, anatomijos dalykų, kraupių detalių. Tačiau intriga visuomet išlieka, na o pabaiga…tokios pabaigos tikrai nesitikėjau.

Rodyk draugams

Savaitgaliui #10

Savaitė, kultūra, įdomu 2010-07-30

Daina:
Official - Jay C & Baumgartner ‘Souk’ (Original Mix)

Šiek tiek rytietiškų akcentų šiam savaitgaliui.:))

Patarimas:
„Jis nori išlikti švarus ir sąžiningas moterų atžvilgiu. Tikėkimės, kad sūnus laikysis šių principų.“ - nebūk kaip Justino Bieberio mama ir neknisk proto spaudai apie savo šešiolikmetį sūnų.

Anekdotas:
- Brangusis, aš sapnavau, kad esu nėščia…
- Tau reiktų pasitikrinti.
- Ir aš buvau tokia laiminga!
- Pas psichiatrą irgi.

Filmas:
DRUSKA // Salt (2010)

Dar nematęs, bet jaučiu, kad bus neblogas.:))

Knyga:
„TROBELĖ“ - Wm. Paul Ypung
Parduota daugiau nei 10 milijonų knygos egzempliorių!
Knyga, keičianti žmones ir gydanti sielą.
Per šeimos atostogas pagrobiama jauniausia Makenzio Aleno Filipso duktė Misė. Apleistoje trobelėje Oregono laukinių miškų glūdumoje aptikti įkalčiai rodo, kad mergaitę galėjo žiauriai nužudyti. Praėjus ketveriems metams, slegiamas Didžiojo Liūdesio Makenzis gauna keistą laišką neva nuo Dievo, kuris kviečia jį savaitgaliui atvažiuoti į tą trobelę.
Nepaisydamas proto balso, vieną žiemos popietę Makenzis atvyksta į trobelę, kuri jam primena išgyventą košmarą. Tačiau tai, ką ten randa, visiems laikams pakeičia jo gyvenimą.
Pasaulyje, kuriame religija praranda savo svarbą, knyga ieško atsakymo į amžiną klausimą: kur žiūri Dievas, kai išgyvename skausmą? Makenzio surasti atsakymai priblokš ir galbūt pakeis Jus taip, kaip pakeitė jį.
Aš tikrai maniau, kad „Trobelė” - tiesiog dar viena knyga. Žmonės, patikėkite, - visai ne! Kai prasideda kokie nors madingi judėjimai, nekreipiu į juos dėmesio. Tačiau kalbant apie „Trobelę” aš ne tik įšokau į jos traukinį, bet dar ir paprašiau mašinisto, kad sustotų ir paimtų visus mano draugus. Neprisimenu, kada mano gyvenime knyga, juo labiau grožinė, turėjo tokį gydantį poveikį.

Mano nuomonė: tikėjausi kažko daugiau, tačiau negaliu sakyti, kad knyga prasta. Romane atskleista daugybė įdomių detalių, padeda suvokti kas išties yra tas Dievas ir tuomet pradedi į jį žiūrėti kitaip. Apskritai, perskaitęs šią knygą ir apsidairęs po pasaulį supranti, koks buvai niekingas savo elgesiu, savo poelgiais ir veiksmais. Tai kažkiek įkvepia keistis žmogų.  Siūlau skaityti:)

Rodyk draugams

…savaitgaliui #05

Savaitė 2010-06-18

Daina:
MUSE - Neutron Star Collision

Ir kaip gi man nepatiks, pačios mylimiausios grupės naujausia daina?:)))

Patarimas:
Pamylėk žmoną iš ryto - būsi pirmas!

Anekdotas:
Viršininkas netikėtai įsiveržęs į kabinetą rėkia:
- Aš juk sakiau: Darbo metu rūkyti draudžiama!!!
Visi choru:
- O kas dirba?!

Nelabai tinkantis Lietuvai, tiesa? Dabar visi pluša ir dirba, kad tik iš darbo neišmestų. Baigėsi dykinėjimas. O dirbi tai už minimumą….

Filmas:
A Komanda (2010)

Atrodo, nusimato nemažai veiksmo ir efektų:) Turėtų būti neblogas:)

Knyga:
Tess Gerritsen „Dingusios“
Karštą vasaros vakarą Bostono patologinės anatomijos klinikos darbuotoja Mora Ailz, baigdama darbą, dar kartelį užsuka į šaltąją patalpą pasitikslinti, kurioje vietoje ant jaunos neatpažintos moters kūno ji buvo pastebėjusi tatuiruotę, ir… daug savo gyvenime mačiusią daktarę sukausto siaubas – apžiūrimo lavono akys staiga atsimerkia. Atsigavusi moteris skubiai vežama į ligoninę, o ten nutinka sunkiai suvokiami dalykai…

Rodyk draugams

…savaitgaliui #4

Savaitė 2010-06-11

Daina:
MGMT - Kids

Patarimas:
Jei važinėji dviračiu - saugok jį. Lietuvoje daugėja dviračių vagių. Plačiau čia.

Anekdotas:
Senas, bet geras:)
Susitinka du draugai ir vienas pasigiria:
-Nusipirkau automobilį vakar.
-Rimtai? Kokios spalvos?
-Nu… yra jūra, ane? Ten tolumoje šviečia besileidžianti saulė. Aplinkui šokinėja delfinai. Jaučiasi laisvės pojūtis. Įsivaizduoji?
-Aha.
-Nu ir leidžiasi saulė. O jos šviesa atsispindi jūroje. Kerti tą spalvą?
-Taip.
-Ir tie delfinai šokinėja. Ir ta spalva atsispindi ant jų. Įsivaizduoji?
-Taip, įsivaizduoju.
-Tai va tokia spalva, tik balta:))

Filmas:
Ponas ir ponia Gangsteriai (The Killers) 2010
Nebuvo lengviau išversti tiesiog… Žudikai?:)) Ar skamba per žiauriai? Žodžiu, atrodo nusimato neblogas, juokingas ir turintis veiksmo seansas. Siūlau pažiūrėti:))

Knyga:
Sandra Brown „PAVYDAS“

Prestižinės Niujorko knygų leidyklos redaktorė Marisa Materli-Ryd yra leidybos pasaulio legendos Danielio Materlio dukra ir bestselerio autoriaus Nojaus Rydo žmona. Kartą jai į rankas patenka rankraščio ištrauka, pasirašyta inicialais P. M. E. Marisa pasiryžta žūtbūt surasti autorių. Nuošalioje saloje JAV pietuose, apleistame dvare ji suranda Parkerį Evansą, slepiantį ir savo tapatybę, ir praeitį. Redaguodama jo rašomą knygą, Marisa įsijaučia į dviejų jaunų žmonių draugystės istoriją, kuri baigiasi siautulingu lėbavimu vandenyne – išnuomota jachta grįžta tik vienas žmogus… Be to, pajaučia simpatiją autoriui. Knygos rankraštis, jausmai Parkeriui ir negera nuojauta pastūmėja ją narplioti prieš kelis dešimtmečius įvykusio nusikaltimo istoriją.

Sandra Brown pasirūpino, kad meilės, neapykantos ir pavydo pinklėse kvapą gniaužiančios atomazgos karštligiškai ieškotume iki paskutinių šio romano puslapių…

Mano nuomonė: viena iš geriausių skaitytų knygų. Daug meilės scenos, daug intrigų, viskas puikiai susukta ir paslėpta. Knyga labai prikausto dėmesį.

Rodyk draugams

…savaitgaliui #02

Savaitė, įdomu 2010-05-28

Daina:
Radio Killers - Voila

Patarimas:
Nepamiršk nueiti į Gegužės 29d. 18:00h. Elektrėnų Kultūros Centre vyksiantį jaunimo kino festivalį „Elektrėnų Žiburiai 2010“

Anekdotas:
Sėdi ant kranto du apsirūkę narkomanai. Prie jų prieina policininkai ir klausia:
– Ar čia neišplaukė lavonas?
– Ne.
Po kiek laiko išplaukia lavonas. Vienas narkomanas jam sako:
– Gali sau plaukti. Nebijok, mes tavęs neišdavėm.

Filmas:
Persijos princas: laiko smiltys (2010)

Nesiūlau į „Seksą ir miestą 2“, nes nei pirmojo nemačiau, nei norėčiau ir pats eiti. Jei eiti į kiną, tai pamatyti efektus. Persijos Princas tokius ir siūlo:))

Knyga:
MIRTIS IŠ MIŠKO // Brigitte Aubert
Trisdešimt šešerių metų Elizos gyvenimas sustojo, kai sprogus bombai žuvo jos mylimas žmogus, o ji pati tapo spengiančios tylos įkaite. Nuo to laiko ji gyvena savo minčių pasaulyje, prižiūrima budriosios slaugės Ivetės. Paralyžiuota, neregė, bet tvirtai pasiryžusi įrodyti, kad ji gyva, kad girdi ir suvokia informaciją, kurią skleidžia išorinis pasaulis. O ją supančiame pasaulyje glūdi nemažai paslapčių…
Vieną dieną prie Elizos, lūkuriuojančios savo slaugės, prieina Viržini, septynmetė mergaitė, ir papasakoja nerimą keliančių dalykų apie vaikų, tarp jų ir savo brolio, nužudymus. „Tai Mirties miško darbas“, – patikslina mergaitė. O mirtis, žinome, labai nemėgsta dykinėti… Kraupūs įvykiai netrukus tai pavirtina. Keistuolis komisaras Isaras, kuriam pavesta vykdyti tyrimą, greitai įsitikina, kad Eliza žino gerokai daugiau, nei gali perduoti ženklais. Su kiekviena diena Eliza vis labiau įsipainioja į šiurpių nusikaltimų bylą ir galiausiai pati imasi ją narplioti, nes Mirtis iš miško pradeda klaidžiot ir aplink jos namus…

Rodyk draugams